Onderzoek doorslag eindsluiting 380 kV-kabel

Op dinsdag 15 oktober 2019 is in de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad Noordring één van de 380 kV-kabeleindsluitingen doorgeslagen. De doorslag heeft plaatsgevonden op het 380 kV-opstijgpunt in Cruquius. Een opstijgpunt is de plaats waar de bovengrondse verbinding overgaat in een ondergrondse. Op het moment van de doorslag waren er geen omstanders in de buurt van het opstijgpunt.

Er is geen sprake geweest van stroomuitval in het gebied, omdat het spanningsnetwerk ‘redundant uitgevoerd’. Dit houdt in dat bepaalde onderdelen dubbel aanwezig zijn, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een onderdeel uitvalt.

Technisch adviesbureau DNV-gl doet in opdracht van TenneT onderzoek naar de oorzaak van de doorslag van de eindsluiting. Naar verwachting wordt het technische onderzoek binnen een paar weken afgerond en kan de aannemer starten met het herstel.

Het gebied rondom het opstijgpunt in Cruquius is tijdens het onderzoek afgezet met extra hekken. Zolang de oorzaak van de doorslag nog niet bekend is, plaatst TenneT uit voorzorg ook extra hekken rondom het vergelijkbare, openbaar toegankelijke opstijgpunt in Park Zwaansbroek

Randstad 380 kV Noordring in gebruik

TenneT neemt Randstad 380 kV Noordring officieel in gebruik   

Na een bouwperiode van vijf jaar is de 60 kilometer lange Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Deze nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding levert een extra betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor miljoenen huishoudens en bedrijven in de Randstad. Bovendien zorgt de stroomslagader voor de benodigde transportcapaciteit voor groene stroom van windparken op de Noordzee.

De nieuwe elektriciteitsverbinding is met een lengte van 60 kilometer tussen Beverwijk en Bleiswijk het grootste project van TenneT in Nederland op land en is gebouwd in het drukst bevolkte gebied van Europa.Tegelijk zijn de bestaande 150 kV-verbindingen in het gebied aangepast en twee nieuwe hoogspanningsstations in Beverwijk en Vijfhuizen gerealiseerd.

Innovatie
Tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn op 151 locaties nieuwe wintrackmasten toegepast die door hun ranke ontwerp en kleurstelling (lichtgrijs) goed inpasbaar bleken in de drukbevolkte Randstad. Van de 60 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding is 10 kilometer ondergronds gelegd, wat deel uitmakend van het vermaasde net, wereldwijd uniek is. De nieuwe toegepaste aluminium kabels zijn goedkoper, vervoeren elektriciteit efficiënter waardoor de CO2-footprint kleiner is.

Feiten
24 van de 151 wintrackmastposities zijn ‘slechts’ 43 meter hoog en staan nabij Schiphol. Een  80 meter hoge wintrackmast garandeert een veilige doorvaart voor de schepen door de Ringvaart in Rijpwetering. Iedere wintrackmast staat gemiddeld op 25 heipalen die elk 20-30 meter de grond ingaan en de zwaarste mast weegt 70 ton. De ondergrondse kabels liggen op een diepte van 34 meter in het Noordzeekanaal tot 1.80 meter bij een ‘open ontgraving’. De Randstad Noordring kruist zes snelwegen, zeven waterwegen en drie spoorwegen.  

Teamwork
Meer dan 1000 mensen in de omgeving, 300 landeigenaren, meer dan 25 bevoegde gezagen, 13 aannemers en 200 TenneT medewerkers zijn betrokken geweest bij de bouw.

AIS Hoogspanningsstations

Met de voorlopige gunning van het Proof-Of-Concept (POC) van de AIS hoogspanningsstations Hengelo en Nederweert aan Croonwolter&dros geeft TenneT TSO B.V. een belangrijke impuls aan het voorgenomen vervangingsprogramma van AIS hoogspanningsstations. De overige 3 stations, Terwinselen, Raalte en Reisen zijn gegund aan Strukton

De POC wordt in de periode 2019-2021 gerealiseerd. De POC is leidend in een 10-jaar durend vervangingsprogramma van circa 150 stuks 110kV en 150kV stations (1140 velden), dat medio 2022 aanvangt.