HOOGSPANNING

– Wat is hoogspanning

De International Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning. De spanning wordt dan ook meestal in kilovolt (kV) uitgedrukt.

Het segment tussen 1 kV en 52 kV wisselspanning wordt ook wel
middenspanning genoemd volgens de IEC 62271-200.  De term middenspanning staat echter niet beschreven in de Europese norm voor hoogspanning EN-50110.

De spanning die thuis op het stopcontact staat, meestal 230 V, wordt
gerekend tot de laagspanning, wat niet betekent dat deze spanning zonder gevaar kan worden aangeraakt.

Hoogspanning bij grote vermogens wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie, teneinde de verliezen bij het transport klein te houden. Dit gebeurt over een hoogspanningsnet, zowel via een bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels.
Daarnaast wordt hoogspanning gebruikt in schrikdraad, elektrische treinen, conventionele beeldschermen, deeltjesversnellers en röntgenapparaten.