WINDENERGIE

Het Nederlandse deel van de Noordzee biedt ruimte voor windparken. In een aantal windenergiegebieden op zee zijn al windparken in bedrijf. In andere windenergiegebieden mogen bedrijven nieuwe windparken bouwen. Wij organiseren de aanvraagprocedure (tender) voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie van nieuwe windparken.
Wind op zee is een van de belangrijkste pijlers van het klimaatbeleid. Het is onmisbaar in het realiseren van een klimaatneutrale energievoorziening in 2050.

Doelstelling

Er is meer windenergie op zee nodig om in 2030 de klimaatdoelstelling van 55% minder CO2-uitstoot te halen. In 2022 verhoogde het kabinet de doelstelling voor windenergie op zee van 11 naar 21 gigawatt (GW) rond 2030/2031. Dan leveren de windparken op zee 16% van de benodigde energie in Nederland. Dat is ongeveer 75% van ons huidige elektriciteitsverbruik.

De verwachting is dat ons elektriciteitsverbruik toeneemt. En dat we hierdoor in de periode na 2030 nog meer windenergie op zee nodig hebben. Toekomstscenario’s over energiesystemen (vraag en aanbod) en de Noordzee Energie Outlook geven aan dat dit in 2050 tussen de 38 en 72 GW zal zijn.

Visie kabinet

Wat is nodig om na 2030 meer windenergie op zee op te wekken? Minister Jetten van Klimaat en Energie informeerde de Tweede Kamer in september 2022 over de visie van het kabinet op de verdere realisatie van windenergie op zee na 2030. De hoofdpunten van deze visie in het kort:

Het kabinet wil de samenleving op tijd verduurzamen. Daarom richt het kabinet zich op de opwek van ongeveer 50 GW windenergie op zee in 2040. En ongeveer 70 GW in 2050.
Het kabinet verwacht dat we de opgewekte windenergie op zee in de toekomst voor een groot deel omzetten in waterstof. En dat we in verder gelegen gebieden op zee zogenaamde ‘energy hubs’ ontwikkelen. Dit zijn knooppunten in een energiesysteem met energie uit verschillende bronnen.
Het kabinet start het Ontwikkelprogramma Energiesysteem Noordzee. Dit programma zorgt ervoor dat er op tijd nieuwe technieken en beleidskaders zijn voor de verdere groei van windenergie op zee na 2030.
In de Routekaart Windenergie op zee staat de planning van concrete projecten die we gaan realiseren. De routekaart kijkt ongeveer 10 jaar vooruit. We passen de kaart steeds aan.
De Rijksoverheid blijft bij het ‘one-stop-shop’-principe voor de vergunning van de opwek van windenergie en het Net op zee. Dit betekent dat een projectontwikkelaar van windparken op zee dan voor alle informatie en vergunningen terecht kan bij de Rijksoverheid.
Er zijn 7 actieve windparken op de Nederlandse Noordzee die gezamenlijk een opgesteld vermogen van ongeveer 2.450 megawatt (MW) kunnen opwekken aan elektriciteit.

* Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) opende in 2007 ongeveer 11 km voor de kust van Egmond aan Zee met een vermogen van 108 MW. Shell en Nuon hebben onder de naam NoordzeeWind gezamenlijk dit park gebouwd. Windmolentype: Vestas V90.
* Prinses Amalia Windpark op ongeveer 23 km voor de kust van IJmuiden wekt sinds 2008 ongeveer 120 MW aan elektriciteit op. Eneco bouwde dit park. Windmolentype: Vestas V80.
* In 2015 is het derde windpark geopend: windpark Luchterduinen op ongeveer 23 km voor de kust met een vermogen van 129 MW. Eneco en Mitsubishi Corporation realiseerden samen dit windmolenpark op zee. Windmolentype: Vestas V112.
* De parken Buitengaats en Zee-Energie (samen windpark Gemini) op 60 km zijn in 2017 ten noorden van de Waddeneilanden geopend met een gezamenlijk vermogen van 600 MW. 4 bedrijven hebben hun krachten gebundeld om Gemini mogelijk te maken: Northland Power (belang van 60%), Siemens (20%), Van Oord (10%) en HVC (10%). Windmolentype: Siemens SWT-4.0 -130.
* Sinds eind 2020 levert het windpark Borssele I en II elektriciteit aan het net op het vaste land. Het windpark ligt ongeveer 24 km uit de Zeeuwse kust. Ørsted bouwde dit park. Windmolentype: het type Siemens Gamesa 8,0 MW-167 DD.
* Eind 2020 is het windpark Borssele III en IV gerealiseerd door Blauwwind II c.v., een consortium van Shell, Van Oord, Eneco en Mitsubishi/DGE. Windmolentype: V164 – 9.5 MW.
* Binnen het innovatiekavel (kavel V) van windenergiegebied Borssele zijn per februari 2021 2 windmolens, type V164 – 9.5 MW, in gebruik genomen door Two Towers (een consortium van Van Oord Renewable Finance, Investri Offshore en Green Giraffe Holding).