WATERSTOF

-Warom waterstof

Waterstof is een schone brandstof, want bij verbranding komt alleen maar water(damp) vrij, en het kan gemaakt worden uit water en (duurzame) elektriciteit. Als energiedrager zou waterstof geschikt zijn om bijvoorbeeld aardgas voor verwarming of benzine in auto’s te vervangen.

Elektrolysers

Elektrolysers zijn een cruciale technologie voor de productie van emissiearme waterstof uit hernieuwbare of nucleaire elektriciteit. De elektrolysecapaciteit voor specifieke waterstofproductie groeit al enkele jaren in versneld tempo. 2021 was een recordjaar wat betreft de inzet van elektrolyse, met meer dan 200 MW aan capaciteit die in gebruik is genomen, een verdrievoudiging ten opzichte van 2020. De totale geïnstalleerde capaciteit heeft 0,5 GW bereikt en zal naar verwachting groeien tot meer dan 1 GW tegen het einde van 2022. De realisatie van alle projecten in de pijplijn zou kunnen leiden tot een opgesteld elektrolyservermogen van 134-240 GW in 2030, een verdubbeling van de verwachtingen van vorig jaar. Ook is de productiecapaciteit van elektrolysers sinds vorig jaar verdubbeld tot bijna 8 GW per jaar. De elektrolysecapaciteit groeit echter vanaf een zeer lage basis en vereist een aanzienlijke versnelling om op schema te komen met het Net Zero Emissions-scenario tegen 2050, waarvoor een uitbreiding van de elektrolysecapaciteit tot meer dan 700 GW tegen 2030 vereist is.

Hoe werkt het


Net als brandstofcellen bestaan elektrolyzers uit een anode en een kathode gescheiden door een elektrolyt. Verschillende elektrolyzers werken op verschillende manieren, voornamelijk vanwege het verschillende type elektrolytmateriaal dat erbij betrokken is en de ionische soorten die het geleidt.

PEM versus alkalische technologie

PEM (Polymeer Elektrolyt Membraan) waterstofproductie is veiliger, schoner, kleiner, lichter en responsiever dan alternatieve alkalische technologie. Het gebruik van zuiver water in plaats van corrosief kaliumhydroxide betekent veel minder onderhoud en lagere eigendomskosten.

Wanneer rijden en varen we op waterstof?

Eerst moeten we de infrastructuur goed op orde hebben. Dat willen we tussen 2024 en 2027 realiseren. Daaraan besteden we nu al veel van onze aandacht. Ook doen we investeringen. Toch is er vandaag ook al iets te merken van de waterstofambities. Binnenkort opent OrangeGas een waterstoftankstation in de Amsterdamse haven. En in de zomer 2022 volgt Holthausen Energy Points met nog een waterstoftankstation. Personenauto’s, vrachtwagens en vuilniswagens die geschikt zijn voor waterstof kunnen hier straks tanken. Goed nieuws voor stadsbewoners, want deze voertuigen zijn helemaal emissievrij. De volgende stap is dat we ook tankstations aan het water plaatsen, zodat schepen waterstof kunnen tanken. Als havenbedrijf maken we ook een eigen vaartuig geschikt om op waterstof te varen. Om te laten zien dat we erin geloven – en dat het kan.